03
Th4

VU-A tham dự cuộc thi thiết kế kiến trúc cổng chào vào thành phố Hội An

Nhằm tạo điểm nhấn đặc trưng về mặt kiến trúc, cảnh quan, văn hóa tại các nút giao thông dẫn vào Hội An – Thành phố Di sản, UBND...

Đọc thêm