05
Th6

Tuyển dụng VU-A [6-2020]: KIẾN TRÚC SƯ NỘI THẤT

Kiến trúc VU & Associés (VU-A) TUYỂN DỤNG <<< Vị Trí: 3 Kiến Trúc Sư Nội Thất. Mô tả: Nắm bắt nhu cầu và nhiệm vụ thiết kế, làm...

Đọc thêm